Jak zadbać o instalacje w pralni

W pralni potrzebne są media i to w ilości o wiele większej niż w normalnym zakładzie świadczącym usługi. Wynika to przede wszystkim z charakteru świadczonych usług, a akurat przy praniu woda, kanalizacja, wentylacja i energia elektryczna to podstawa.

Wszystkie potrzebne instalacje zarówno w pralni wodnej świadczącej usługi prania na mokro w przemysłowej skali, jak i w pralni chemicznej, gdzie czyści  się na sucho specjalnym rozpuszczalnikiem chemicznym, muszą być wykonane na podstawie zatwierdzanego przez stosowne instytucje ( urzędy miejskie czy gminne, wydziały ochrony środowiska, straż pożarna , sanepid ) planu i ściśle potem wykonywane przez profesjonalnego ( czyli mającego specjalne uprawnienia ) wykonawcę.

Podstawowe instalacje potrzebne w pralni to :

instalacja energii elektrycznej,potrzebna jest bardzo duża ilość mocy ( siła), gdyż maszyny pralnicze pobierają jej bardzo dużo podczas pracy

instalacja wodno kanalizacyjna  o wysokiej przepustowości

instalacja wentylacji- wentylacja grawitacyjna, wentylacja bezpośrednio przy maszynach pralniczych oraz wentylacja mechaniczna  zapewniająca minimum  7-10 wymian powietrza na jedną godzinę pracy

instalacja gorącej pary

W zależności od sposobu ogrzewania pralni i rodzaju zasilania maszyn pralniczych  mogą tez występować instalacje gazowe .

Odbiór wykonanych przez fachowców instalacji zawsze jest odbierany przez odpowiednią instytucję i raczej nie należy liczyć w tym względzie na jakakolwiek pobłażliwość urzędników czy strażaków.

Odbiór nie kończy tego typu kontaktów, bo w pracującej już pralni co pewien określony czas odbywają się kontrole urzędowe inspektorów pracy, urzędników wydziału ochrony środowiska, sanepidu i straży pożarnej i podczas tych kontroli na bieżąco sprawdzany jest stan i wydolność i przede wszystkim stan techniczny wszystkich instalacji.

Ważna informacja jest taka, że wszystkie instalacje muszą być odpowiednio pomalowane i oznakowane. Inny jest kolor rur gazowych, inny z wodą ( w tym podział na rury z wodą ciepłą i zimną, oraz rury kanalizacyjne ) , inaczej znakuje się się instalację elektryczną i siłę, a inaczej wentylację. Większość rur jest w pralni izolowana, co jest wymogiem  technicznym, ale izolacja nie zwalnia od czytelnego oznakowania, oczywiście wszystko według planu, aby w razie awarii nie było niebezpiecznych pomyłek.  

Dobrym rozwiązaniem dla bezpieczeństwa jest również instalacja różnego typu alarmów - sprawdź ofertę montaż i serwis alarmów.