Wymogi techniczne pralni ogólno usługowych

Przyjmuje się, że pralnia ogólno usługowa to taka, która obsługuje klientów indywidualnych. W naszych polskich warunkach za pralnię ogólno usługową uważa się pralnię chemiczną, bo pralnie wodne w naszych warunkach mają charakter przemysłowy i obsługują tak zwanych klientów zinstytucjonalizowanych, czyli  takich jak na przykład hotele, sanatoria, pensjonaty, szpitale, urzędy, duże zakłady pracy ( gastronomia i budownictwo) itp.

Wprawdzie do prowadzenia pralni chemicznej nie potrzeba żadnej koncesji, ale pralnictwo to nie są takie zwykłe usługi, jak na przykład usługi fryzjerskie, mamy tam do czynienia z toksycznymi chemikaliami, obsługą skomplikowanych maszyn pralniczych, wysoką temperaturą,  często dużą wilgotnością, więc nic dziwnego,ze warunki lokalowe, techniczne, sanitarne oraz przeciwpożarowe określa szczegółowo polskie prawo, konkretnie chodzi o rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 IV 2002 roku opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 75 pozycja 690 .

Jeśli chodzi o wymogi prawa pracy oraz BHP dla tej branży to regulują to następujące akty prawne -

rozporządzenie ministra gospodarki z 27 IV 2000 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 40 w pozycji 469

Kodeks Pracy – art 207, 215, 221, 229, 237 & 3,6 i 7

rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 26 IX 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów BHP numer 169 pozycja 1650

 

Oprócz szczegółowych przepisów i procedur obowiązujących pracowników pralni najważniejsze wymogi dotyczą obowiązku certyfikowania wszystkich maszyn pralniczych, obowiązku instrukcji każdej maszyny pralniczej w języku polskim,  rygorystycznego  przestrzegania procedur obowiązujących  przy obsłudze  maszyn oraz przy przechowywaniu środków chemicznych.

Jeśli chodzi o wymogi lokalowe, to prawo jasno określa,że  lokal przeznaczony na pralnię chemiczną  musi mieć co najmniej 50 metrów kwadratowych powierzchni , a jego wysokość nie może być mniejsza niż 3,3 metra. Oprócz tego loka powinien być odpowiednio rozplanowany, tak aby pomieszczenie socjalne miało co najmniej 5 metrów, kwadratowych, magazynek na chemikalia  był zamykany na klucz i nie był mniejszy niż dwa metry kwadratowe. Plan powinien uwzględniać również pomieszczenie sanitarne, nie mniejsze niż trzy metry kwadratowe.

Jeśli chodzi o inne warunki techniczne, to trzeba pamiętać o tym, że maszyny pralnicze potrzebują do pracy bardzo dużej energii, więc zawczasu należy zadbać o przydział mocy w zakładzie energetycznym, a instalację według zatwierdzonego przez zakład planu powinien wykonywać profesjonalista. Potrzebna  będzie oczywiście woda i odpowiednio wydajna instalacja  wodno - kanalizacyjna. Lokal przeznaczony na pralnię musi mieć wytrzymały strop, bo maszyny pralnicze są bardzo, ale to bardzo ciężkie i podczas pracy drgania maszyny przenoszą się na podłoże. Ściany i podłogi w lokalu pralni chemicznej powinny być wyłożone, łatwo zmywalnym, wytrzymałym i odpornym na chemikalia i wilgoć materiałem. Trzeba też pamiętać, że przy odbiorze lokalu  na pralnię potrzebna jest opinia Wydziału Ochrony Środowiska oraz sanepidu .