Wymogi techniczne pralni szpitalnych

Pralnie przyszpitalne podlegają zarówno przepisom ogólnym prawa jakie stawia się każdej otwieranej pralni, jak również specjalnym, dodatkowym przepisom, jakie obowiązują pralnie, które będą prały bieliznę skażoną drobnoustrojami chorobotwórczymi.

Podstawą prawną wymogów dla pralni szpitalnych są następujące akty prawne-

aktualnie obowiązujące rozporządzenia dotyczące ogólnych przepisów BHP

aktualnie obowiązujące rozporządzenia  dotyczące warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 10 XI  2000 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem sanitarnym , fachowych, przeciwpożarowym pomieszczenia i urządzenia, opublikowane w Dzienniku Ustaw  nr 213/2006 pozycja 1568

wymogi polskiej normy PN_EN 14065/ 2005

rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 27 IV 2000 roku w sprawie bezpieczeństwa pracy w pralniach i farbiarniach opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 40 z roku 2000, pozycja 469

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne w pralniach szpitalnych obowiązuje swoistego rodzaju reżim sanitarny, czyli tak zwana bariera higieniczna. Barierą higieniczną nazywamy zarówno zbiór czynności i procedur  obowiązujących w pralni piorącej bieliznę skażoną bakteriami i wirusami, oraz maszyny pralnicze posiadających funkcję bariery higienicznej. W praktyce oznacza to czytelne oddzielenie strefy brudnej ( bielizna skażona) od strefy czystej ( bielizna czysta, odkażona, po dezynfekcji). Często praktykuje się wmontowanie pralnic z barierą higieniczną w ścianę, tak aby załadunek i wyładunek odbywał się w innym pomieszczeniu. Pralnice przemysłowe z barierą higieniczną są tak skonstruowane, że załadunek zawsze odbywa się z inne strony, niż jej wyładunek.

 

Warunki techniczne jakie musi spełniać lokal na pralnię szpitalną są następujące -

– posadzki powinny być wykonane z odpornego na nasiąkanie i łatwo zmywalne

– ściany powinny być wyłożone dobrej jakości zmywalną  glazurą przynajmniej do wysokości dwóch metrów

– wielkość pomieszczenia od 90 metrów kwadratowych wzwyż, wysokość ścian minimum 3,3 metra

– wentylacja grawitacyjna i wentylacja mechaniczna  o wydolności minimum siedmiu do dziesięciu wymian na jedną godzinę pracy, wentylacja bezpośrednio  przy maszynach pralniczych

– wentylacja musi być tak wykonana, aby w części czystej pralni przyszpitalnej spowodować nadciśnienie, a w części brudnej podciśnienie

– wzmocniona nośność stropów – przynajmniej tysiąc kilogramów na metr sześcienny

Bardzo ważne jest odpowiednie wyposażenie pralni szpitalnej w maszyny i akcesoria pralnicze dostosowane do częstej dezynfekcji,  takich jak na przykład  pralnice z barierą higieniczną , dezynfektorie wózków i wieszaków,  nowoczesne środki odkażające i dezynfekujące.